Aktualności

Czym jest sprzedaż konsumencka?

Konsumentowi zgodnie z duchem prawa europejskiego przysługuje znacznie większa ochrona niż innym nabywcom, stąd istnieje wiele specyficznych regulacji, odnoszących się tylko do niego. Ponadto ustawodawca zróżnicował wzajemne prawa i obowiązki w zależności od tego, czy sprzedaż jest dokonywana w sposób tradycyjny (w sklepie stacjonarnym) czy na odległość (przez Internet). To oznacza, że w zależności od… Czytaj dalej »

Doręczenie radnemu zarządzenia zastępczego wojewody stwierdzającego wygaśnięcie mandatu

W pierwszym rzędzie należy sięgnąć do przepisów Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. (t. j. Dz. U. 2017 poz. 15, z późn. zm. — dalej: k.w.). Przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego oraz procedury z nim związane zostały wskazane w art. 383-384 k.w. Poniżej przytoczę ich najważniejszą część: „Art. 383. § 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:… Czytaj dalej »

Naruszenie przez radnego art. 24f ust. 1 u.s.g.

Art. 24f ust. 1 u.s.g. stanowi: „Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”.   Przedmiotowy przepis budzi bardzo duże kontrowersje w praktyce i niejednokrotnie… Czytaj dalej »

Wszystkie Posty

Nasze usługi

'

Doradztwo Prawne

Doradztwo prawne świadczone jest osobiście lub używając zdalnych kanałów komunikacji.

Umowy

Pisanie umów na zamówienie. Umowy tworzone indywidualnie dla każdego klienta.

RODO

Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie. Analiza potrzeb klienta w zakresie wymaganych zmian.

Pomoc Prawna

Usługa pomocy prawnej świadczona na podstawie analizy problemu zgłoszonego przez klienta.


Opinie

'

Pierwsza przykładowa opinia jaka pojawia się w systemie. Jest taka sama jak kolejne opinie aby można było pokazać jak wygląda strona klienta.

Anna Annowa

Pierwsza przykładowa opinia jaka pojawia się w systemie. Jest taka sama jak kolejne opinie aby można było pokazać jak wygląda strona klienta.

Julian Julianowy

Pierwsza przykładowa opinia jaka pojawia się w systemie. Jest taka sama jak kolejne opinie aby można było pokazać jak wygląda strona klienta.

Kamil Kamilowy

Wszystkie Opinie