Usługi prawnicze mają tę właściwość, że nie da się ich mierzyć jedną miarą. Przygotowanie opinii prawnej dotyczącej skomplikowanego tematu wymaga znacznie więcej pracy niż przygotowanie opinii mniej złożonej. Dlatego też inne jest wynagrodzenie za 5 godzin pracy, a inne – za 40 godzin pracy.

W związku z powyższym każda indywidualna usługa prawnicza musi być wyceniana indywidualnie i w odniesieniu do przedstawionego problemu prawnego oraz formy oczekiwanej pomocy prawnej. Kancelaria doradztwa prawnego EX ANTE kieruje się zasadami przejrzystości i przewidywalności. Każdy klient, po przedstawieniu swojego problemu prawnego, otrzymuje wycenę usługi prawniczej, która stanowi iloczyn szacowanej liczby godzin pracy oraz stawki za roboczogodzinę. Po zaakceptowaniu podanej kwoty i dokonaniu jej wpłaty (płatności są przyjmowane z góry) można przystąpić do wykonania przedmiotu usługi. W sytuacji, gdy problem okaże się znacznie bardziej skomplikowany niż się na początku wydawało, klient nie jest zobowiązany do dopłaty za „nadprogramowe” godziny – zapłacona kwota ma charakter ryczałtowy.

W przypadku stałej obsługi prawnej warunki wynagrodzenia są negocjowane indywidualnie.

Kancelaria doradztwa prawnego EX ANTE nie świadczy usług bezpłatnie lub za obietnicę zapłaty po rozwiązaniu sprawy, w szczególności po wygranej w sądzie.