Mgr Monika Wycykał – doradca prawny

W 2007 r. ukończyłam II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach. W 2010 r. obroniłam licencjat na filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a dwa lata później magisterium. W międzyczasie podjęłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, które ukończyłam we wrześniu 2014 r. z tytułem magistra. Obecnie jestem doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie przygotowuję dysertację na temat statutu prawnego utworów piśmienniczych w systemie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

W trakcie studiów prawniczych podjęłam praktyki w kancelariach w Katowicach, gdzie zdobywałam pierwsze szlify jako prawnik pod okiem doświadczonych radców prawnych. W latach 2013-2016 r. pracowałam jako asystentka prawna w prestiżowej kancelarii radców prawnych. Od kwietnia 2016 r. współpracują z serwisem Eporady24, za pośrednictwem którego świadczę usługi prawnicze przez Internet. We wrześniu 2016 r. założyłam kancelarię doradztwa prawnego EX ANTE. W 2018 r. uzyskałam kompetencje Inspektora Ochrony Danych.

Prawo jest moją pasją — lubię rozwiązywać zagadki prawnicze, gdy pojawia się nietypowy problem, słabo opisany w literaturze i nieobecny w orzecznictwie. Im trudniejsza dziedzina prawa, tym lepiej. Jednak najważniejszym powodem, dla którego robię to, co robię, jest chęć pomagania ludziom w ich codziennych potyczkach z prawem, zwłaszcza przedsiębiorcom, na których czyhają różne niebezpieczeństwa związane z nieznajomością przepisów.

Prywatnie jestem zapaloną czytelniczką, w wolnym czasie chodzę po górach. Niewyczerpanych rozrywek dostarczają mi dwa koty.