RODOOd 25 maja 2018 r. zacznie być stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), popularnie określane no „RODO”. Jest to bardzo istotna zmiana w zakresie prawa ochrony danych osobowych — największa od lat. W związku z obowiązywaniem nowego rozporządzenia administratorów danych osobowych i podmioty przetwarzające czeka olbrzymie wyzwanie polegające na dostosowaniu działalności do nowych wymogów prawnych.

Kancelaria doradztwa prawnego EX ANTE służy pomocą wszystkim podmiotom w zakresie wdrażania systemu ochrony danych osobowych oraz jego utrzymywania.

Zakres usług obejmuje:

  1. doradztwo prawne w zakresie obowiązujących przepisów;
  2. sporządzanie opinii prawnych dotyczących ochrony danych osobowych;
  3. sporządzenie dokumentacji RODO (wykaz dokumentacji TUTAJ);
  4. weryfikację przedstawionej dokumentacji RODO pod kątem zgodności z prawem;
  5. świadczenie usług inspektora ochrony danych na podstawie umowy o świadczenie usług.

Administratorzy danych osobowych, którzy dopiero rozpoczynają proces wdrażania RODO w swojej organizacji, mogą nabyć opracowanie Jak wdrożyć RODO? Wytyczne na potrzeby wdrożenia systemu ochrony danych osobowych. Jest to praktyczne narzędzie pozwalające przejść krok po kroku przez wszystkie etapy procesu wdrożenia RODO, a w szczególności dokonać inwentaryzacji posiadanych zasobów danych osobowych oraz operacji przeprowadzanych na danych osobowych, zaprojektować i wdrożyć właściwe rozwiązania organizacyjne i techniczne potrzebne do należytego funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych, jak również ustalić procedury obowiązujące w organizacji. Wypełnienie dołączonej ankiety pozwoli zebrać i usystematyzować wszystkie informacje, jakie są potrzebne prawnikowi na potrzeby opracowania dokumentacji RODO.

Ceny usług związanych z RODO są ustalane indywidualnie w ramach negocjacji z klientem.

W przypadku dokonania zakupu Wytycznych koszt usług związanych z przygotowaniem dokumentacji RODO jest pomniejszany o cenę Wytycznych.