Zakres usług

Kancelaria doradztwa prawnego EX ANTE zajmuje się świadczeniem usług prawniczych z zakresu:

1. prawa cywilnego,

2. prawa umów;

3. prawa działalności gospodarczej, w tym prawa spółek;

4. prawa konkurencji;

5. prawa pracy;

6. prawa nowych technologii;

7. prawa własności intelektualnej;

8. prawa reklamy;

9. prawa administracyjnego i prawa samorządowego;

10. prawa ochrony danych osobowych.

Oferta obejmuje następujące formy świadczenia pomocy prawnej:

1. udzielanie porad prawnych w formie ustnej podczas spotkania, jak i w formie pisemnej;

2. sporządzanie analiz i opinii prawnych;

3. sporządzanie gotowych projektów umów oraz sprawdzanie dostarczonych umów pod kątem zgodności z prawem oraz zabezpieczenia interesów klienta;

4. przygotowywanie statutów, regulaminów, polityk, uchwał;

5. sporządzanie i opiniowanie dokumentów;

6. sporządzanie i opiniowanie pism, w tym wezwań, odpowiedzi i stanowisk;

7. sporządzanie pism procesowych, w tym wniosków oraz pozwów, składanych w toku postępowań cywilnych lub administracyjnych – pod podpis klienta;

8. uczestniczenie w negocjacjach.

 

Istnieje możliwość stałej obsługi prawnej – na warunkach wynegocjowanych z klientem.

Oferta nie obejmuje zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Na życzenie klienta – świadczenie usług może odbywać się w siedzibie klienta lub innym miejscu przez niego wskazanym w odległości do 100 kilometrów od Katowic.